Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця один з провідних навчальних закладів, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, бізнесу, менеджменту, маркетингу, міжнародних економічних відносин та комп’ютерних наук. Його випускники успішно реалізують отримані знання в провідних транснаціональних корпораціях світу. ХНЕУ ім. С. Кузнеця – це висока якість освіти і затребуваність фахівців на ринку праці, це визнаний міжнародний авторитет і великі академічні зв’язку з кращими вузами світу. Він динамічно розвивається і вдосконалюється, впроваджує в освітню систему новітні технології, щоб відповідати постійно динамічно мінливих стандартам освіти.